Контакти

Оптика –

работно време:

10.30 -19.00 часа

от понеделник до петък

адрес: София, ул. „ТЕМЕНУГА“ 1

Тел. 0895527184

e-mail: optidimitrova@abv.bg

Д-р Илка Миревска
Д-р Христо Димитров